Vedtægter

 

Se Vandværkets vedtægter PDF.

Vedtægtsændringer er godkendt på generalforsamling d. 25. august 2020.

Bestyrelsen er fremkommet med ønske om vedtægtsændringer, behandles på ekstra ordinær generalforsamling 2020, se forslag her: PDF

 

Bestyrelsens begrundelse.

Vedtægtsændringerne er udarbejdet med henvisning til Danske Vandværkers standardvedtægter, som er baseret på årelang erfaring på vandforsynings-området, samt en ajourføring af vore lokale forhold i forsyningsområdet.

Samt ønsket om en vedtægt så enkel og klar som mulig.