Slide background


Ledningskort over forsyningsområdet: Strøby Egede Vandværk


Vandværkets ledningsnet kan findes via vores digitale kort, og her kan du søge på din adresse eller f.eks. printe et målfast kort. 
Ledningsnettet som ligger efter forbrugerens egne stophane er privat, og kan derfor forekomme manglefulgt. Når du anvender kortet skal du være velkommen til at henvende dig med fejl og mangler, så ledningskortet med tiden bliver mere troværdigt. Klik på linket herunder og du kommer videre til vore ledningskort.

Se kort her: LEDNINGSKORT 

Alle graveaktører skal søge ledningsoplysninger via LER, men kan bruge ovennævnte link som et supplement til de fremsendte oplysninger. Strøby Egede Vandværk køre LER 2.0, og du kan her downloade vejledningen fra LER.dk: Klik her

Husk der skal søges ledningsoplysninger ved alt gravearbejde, herunder nedramning, pæleboring, underboring m.v., både i offentlige arealer og private arealer. Skal du fælde træer, rykke hæk op eller lignende gælder samme forpligtigelser.