Elektronisk vandmåler


I løbet af forår og sommer 2019 skifter vi det sidste parti af mekaniske målere til elektroniske målere. Fra sommer 2019 har alle vore forbrugere elektronisk måler, det betyder, at vandværket ikke længere sender aflæsningskort ud, da vandværket aflæser alle målere omkring nytår.

Vi anbefaler fortsat, at man holder øje med forbruget, i tilfælde af brud, da vandværket ikke kan se forbrug fra kontoret, vi skal fysisk forbi adressen med aflæsningsudstyr, det gør vi én gang årligt til nytår.

Den nye elektroniske måler ser således ud: